Test Оторизиран дилър STIHL със сервизно обслужване

Политика за защита на данните в платформата SOP

Ние ценим високо Вашия интерес към нашия уебсайт. Защитата на личната Ви сфера е много важна за нас. По-долу предоставяме подробна информация за това, как използваме Вашите данни.

Име и данни за връзка с администратора (по смисъла на правните разпоредби за защита на данните)
Test
odsidsih
1000 sidsds

marina.dimitrova@stihl.bg телефон: 98989

Цели на събирането, обработката и използването на лични данни
Вашите лични данни по повод посещението на нашия уебсайт, както и в рамките на резервация/поръчки (наричани по-долу поръчки) винаги се третират от нас като поверителни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, и се събират, обработват и използват само с цел

(a.) предоставяне на работещ уебсайт

(б.) защита на нашите легитимни бизнес интереси с оглед на консултирането и обслужването на нашите клиенти и на подходящия продуктов дизайн.

В допълнение предоставяните от Вас данни в рамките на процеса на поръчка се използват от нас принципно само за обработка и изпълнение на поръчката Ви.

Правно основание за обработката на лични данни
Обработката на данни се извършва съгласно предписанията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу за краткост „ОРЗД“) въз основа на следните правни основания:
● В случай, че за процесите на обработка на личните Ви данни взимаме съгласие от Вас, обработката на данни се основава на чл. 6 параграф 1 буква а) от ОРЗД.
● По отношение на предоставяните от Вас данни в рамките на поръчките, които са необходими за обработка и/или изпълнение на поръчката, обработката на данни се основава на чл. 6 параграф 1 буква б) от ОРЗД.
● Доколкото обработката на данни е необходима, за да можем да изпълним законови задължения, които се прилагат спрямо нас, обработката на данни се основава на чл. 6 параграф 1 буква в) от ОРЗД.
● Доколкото жизненоважни интереси на субекта на данните и/или на друго физическо лице изискват обработка на данни, тя се основава на чл. 6 параграф 1 буква г) от ОРЗД.
● Ако обработката е необходима за защита на легитимен интерес на нашата компания или на трета страна и не е в конфликт с преимуществени интереси, основни права и/или основни свободи на субекта на данните, обработката на данни се основава на чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД.

Срок на съхранение, изтриване на данни и ограничаване обработката на данни
С пълното изпълнение на поръчката обработката на Вашите данни ще бъде ограничена за по-нататъшна употреба и те ще бъдат изтрити след изтичане периода на съхранение, изискван от данъчните и търговски разпоредби, освен ако не сте дали изричното си съгласие за по-нататъшното използване на Вашите данни.
Освен това принципно Вашите данни ще бъдат изтрити, щом отпадне съгласието Ви или повече не са необходими за целта на обработката на данни. Ако данните повече не са необходими за целта и/или не съществува съгласие и следователно правното основание е отпаднало, но данните трябва да бъдат съхранени поради съществуващи законови, административни или договорни задължения (напр. гаранции, финансово счетоводство), обработката на данни ще бъде ограничена, като тези данни ще бъдат маркирани и блокирани.

Регистрационни файлове
При всеки достъп до нашия уебсайт данните по повод на това посещение се предават чрез съответния интернет браузър и се съхраняват в протоколни файлове, така наречените сървърни регистрационни файлове. Съхранените по този начин записи съдържат следните данни: дата и час на посещение, име на посетената страница, IP адрес, URL адрес на източника, от който сте достигнали до нашата страница, вид и версия на използвания от вас уеб браузър, използваната от вас операционна система. Тези данни се използват само за техническа комуникация и за осигуряване на техническото функциониране и при спазване на възможните законови задължения за съхранение се изтриват след приключване използването на нашия уебсайт. Правно основание е изпълнението на законовите ни задължения в областта на сигурността на данните и легитимният ни интерес за технически ефективно функциониране на нашия уебсайт, отстраняването на неизправности и гарантирането на сигурност.

Използване на бисквитки
За да направим посещението на нашите уеб страници атрактивно и да дадем възможност за използване на определени функции (напр. поръчки), на различни страници ние използваме така наречените бисквитки.
При посещение на нашия уебсайт посредством информационен банер ще бъдете информирани за използване на бисквитки на тези страници, както и още веднъж ще Ви бъде обърнато внимание на нашата декларация за защита на данни.
Правни основания за обработката на данни при използване на бисквитки са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за техническото ефективно функциониране и подобряване на предлаганите от нас услуги.

• Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са миниатюрни текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, когато посещавате определени уеб страници. Ние използваме бисквитки, за да следим, какво сте поставили във Вашата кошница, да изпращаме форми за контакт и да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт.
За да можете да правите поръчки на нашия уебсайт, е необходимо да сте активирали бисквитки. Ако не желаете да разрешите бисквитките, пак ще можете да разглеждате уебсайта, но няма да можете да изпращате форми за контакт или да правите поръчки. Моля имайте предвид, че бисквитките не могат да навредят на компютъра Ви. В нашите бисквитки ние не съхраняваме лична идентифицираща информация като например данни за кредитни карти. Ние Ви предоставяме тази информация, за да спазим действащото в момента законодателство и за да гарантираме, че уважаваме и защитаваме Вашата лична сфера, когато посещавате нашия уебсайт. Ако искате да научите повече обща информация за бисквитките и как да ги управлявате, посетете aboutcookies.org.

• Управление на бисквитките
Повечето браузъри са така настроени, че разрешават бисквитки автоматично. Ако във Вашия браузър са запаметени стандартните настройки за бисквитки, всички процеси ще протичат незабелязано за Вас на заден план. Въпреки това Вие можете да промените тези настройки. Обикновено можете така да настроите Вашия браузър, че да бъдете информирани за използването на бисквитки, и по отделно да решавате дали да ги разрешите, както и да изключите тяхното разрешаване за определени случаи или генерално.
Някои уеб страници – както и нашата – не могат обаче да бъдат използвани правилно без бисквитки, тъй като тези файлове са нужни за процеси, като например поръчки. За да можете да закупите продукти, е необходимо да сте разрешили бисквитките. Ако не желаете да разрешите бисквитките, пак ще можете да разглеждате уебсайта, но няма да можете да изпращате форми за контакт или да закупувате продукти. За да управлявате Вашите бисквитки, използвайте дадените по-долу насоки за четирите най-популярни интернет браузъра:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg-BG
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg-BG/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=bg-BG

• Основни бисквитки, които използваме на нашия уебсайт:
В списъка по-долу ще намерите основните бисквитки, които използваме, и информация за тяхната употреба:

Бисквитка (Име на бисквитката): Предназначение на бисквитката
- CookieNoticeDisplayed (Уведомление за бисквитки): Ние използваме тази бисквитка, за да не се показва банера с уведомление за бисквитки след като сте приели или прегледали нашата политика за бисквитките.
- Cart (Кошница): Тази бисквитка се използва за идентифициране на текущата кошница като Ваша.
- CartTotalCookie (Бисквитка за брой продукти в кошница): Тази бисквитка се използва за идентифициране на текущата бройка продукти във Вашата кошница.
- __RequestVerificationToken (Бисквитка за сигурност): Тази бисквитка за сигурност се използва за валидиране на текущите запитвания и за да Ви защитава от това други потребители да не получат достъп до тази бисквитка.
- Lco (Бисквитка за процес на покупка): Тази бисквитка идентифицира последния процес на покупка на потребителя.

• Бисквитки на трети страни
В рамките на услугите за уеб анализ и така наречените плъгини (напр. за да се споделят съдържания в рамките на услугите на социалните медии) също се използват бисквитки. Детайлна информация относно това ще намерите по-долу в рамките на използваните от нас услуги в рамките на нашия уебсайт.

Уеб анализ с Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics - услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, т.е. текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Въпреки това, в случай на активирана анонимност на IP адресите на този уеб сайт, в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предварително ще съкрати Вашия IP адрес. Само в случаи на изключение пълният IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчка на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за активности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде свързван с другите данни от Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид обаче, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обхват.
Вие можете да предотвратите събирането и обработката от Google на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Допълнителна информация ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html, както и на https://policies.google.com/privacy?hl=bg.
Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.
За гарантиране на анонимизирано събиране на IP адреси Google Analytics е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“ така че IP адресите се обработват само съкратени, за да се изключи директна съотносимост към конкретно лице.
Събираните с услугата за уеб анализ Google Analytics данни се използват и от Andreas Stihl AG & Co. KG за оптимизиране и подобряване на този уебсайт.

Правни основания са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за анализ на използването на нашия уебсайт и произтичащото от него подобряване на предлаганите от нас услуги.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или "Подобни целеви групи"
На уебсайта ние използваме функцията ремаркетинг или "Подобни целеви групи" на Google Inc. („Google"). Посредством тази функция доставчикът може целенасочено да показва реклама на посетителите на уебсайта, при което на посетителите на уебсайта на доставчика се показват персонализирани според интересите им рекламни съобщения, когато те посещават други уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се установяват посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Не се извършва съхраняване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики.
Вие можете да предотвратите събирането и обработката от Google на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате наличния плъгин за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Освен това можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате долния линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Алтернативно можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици като посетите страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) на http://www.networkadvertising.org/choices/ и приложите поместената там допълнителна информация за отказ. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google можете да видите на: http://www.google.com/privacy/ads/.

Правни основания са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за анализ на използването на нашия уебсайт и произтичащото от него подобряване на предлаганите от нас услуги.

Използване на Google Adwords проследяване на реализациите
Като клиент на Google AdWords ние използваме проследяване на реализациите на Google, услуга за анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). При него Google AdWords поставя бисквитка на Вашия компютър („бисквитка за реализация“), в случай че Вие сте попаднали на нашия уебсайт през реклама на Google. Тези бисквитки губят валидността си след 30 дни и не служат за персонална идентификация. Ако посетите определени от нас страници и бисквитката все още е валидна, ние и Google можем да разпознаем, че някой е кликнал на рекламата и така е бил препратен към нашата страница. Всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследени през уеб страниците на клиентите на AdWords. Събраната с помощта на бисквитката за реализация информация служи за генериране на статистически данни за реализациите за клиентите на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите на AdWords научават общия брой потребители, които са кликнали на тяхната реклама и са били препратени до страница с таг за проследяване на реализациите. Но те не получават информация, с която потребителите да се идентифицират персонално. Ако не желаете да участвате в проследяването, Вие можете да възразите срещу това използване като предотвратите инсталирането на бисквитките чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър (възможност за деактивиране). След това няма да бъдете включвани в статистическите данни за проследяване на реализациите.
Допълнителна информация от Google ще намерите на: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

Правни основания са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за анализ на използването на нашия уебсайт и произтичащото от него подобряване на предлаганите от нас услуги.

Doubleclick от Google
Doubleclick (двоен клик) от Google е услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick на Google използва бисквитки, за да Ви представя важни за вас рекламни съобщения. При това Вашият браузър получава псевдонимен идентификационен номер (ID), за да провери, кои рекламни съобщения се виждат във Вашия браузър и кои биват разглеждани. Бисквитките не съдържат лична информация. Използването на DoubleClick бисквитки дава възможност на Google и партньорските му уебсайтове само за показване на рекламни съобщения въз основа на предишни посещения на нашия или на други уебсайтове в интернет. Събраната чрез бисквитките информация се предава от Google за оценка към сървър в САЩ и се съхранява там. Предаване на данни чрез Google на трети страни се осъществява само въз основа на законови разпоредби или в рамките на поръчка за обработка на данни. Google в никакъв случай няма да обединява Вашите данни с другите, събирани от Google данни. С използването на нашите уеб страници Вие декларирате, че сте съгласни с обработката на събраните за Вас данни от Google и с описания по-горе начин на обработка на данните, както и с посочената цел. Можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на браузъра си; но искаме да Ви обърнем внимание, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате в пълния им обхват всички функции, предлагани на нашите уеб страници. Допълнителна информация за защитата на данни при DoubleClick ще намерите тук: Защита на данни при DoubleClick. Вие можете да предотвратите данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайтовете да бъдат събирани и обработвани от Google като от линка https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=bg, изтеглите и инсталирате наличния там плъгин за браузър под Настройки за рекламите, разширение за деактивиране на DoubleClick. Вие можете да предотвратите данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайтовете да бъдат събирани и обработвани от Google, като изтеглите и инсталирате наличния тук плъгин за браузър.

Правни основания са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за анализ на използването на нашия уебсайт и произтичащото от него подобряване на предлаганите от нас услуги.

Предаване на лични данни в рамките на изпълнение на поръчки
Доколкото това е необходимо за доставката на стоки до Вас, Вашите данни ще бъдат предавани на компанията, на която е възложено извършването на доставката. За изпълнение на плащанията ние предаваме Вашите данни за плащане на отговарящата за плащанията партньорска компания и/или кредитен институт. Процесът на плащане се осъществява чрез доставчика на услуги еPay (ePay.bg, ул. Иван Вазов 16, София 1000). Информация за защитата на данните в еPay и политиката за поверителност на ePay.bg са налични на уебсайта на еPay на https://www.epay.bg. За изпълнение на платежния процес ние предаваме следните данни към ePay: закупени стоки и обща покупна цена.

Правно основание е обработка с цел изпълнение на договора (изпълнение на поръчка).

Сигурност на данните
В процеса на поръчката Вашите лични данни се предават през интернет в криптирана форма. Ние защитаваме нашия уебсайт и другите системи чрез обичайни и общоприети технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани страни, но въпреки това не можем да гарантираме абсолютна защита. Достъпът до Вашата клиентска сметка е възможен само чрез въвеждане на Вашата лична парола. Винаги трябва да третирате Вашата информация за достъп като поверителна и да затваряте браузъра всеки път, когато сте приключили Вашата комуникация с нас, особено ако използвате компютъра заедно с други лица.

Вашите права

Като субект на данни Вие имате следните права:
• Право на информация
Вие имате право да получите информация за съхранените от нас лични данни за Вас, срока на съхранение, тяхната обработка и евентуалния получател на данните. Освен това имате право да получите копие на личните данни, които са обект на обработка от наша страна.
• Право на коригиране
Вие имате право да изисквате от нас коригиране на грешни и допълване на непълни лични данни.
• Право на изтриване / право „да бъдеш забравен“
При наличие на законови предпоставки Вие имате право да изисквате от нас изтриване на Вашите лични данни. Ако законови задължения за съхранение възпрепятстват изтриването им, обработката на данни ще бъде ограничена (виж по-долу).
• Право на ограничаване на обработване
При наличие на законови предпоставки Вие имате право да изисквате от нас, да ограничим обработката на Вашите лични данни, т.е. да маркираме данните и да ограничим бъдещата им обработка (блокиране).
• Право на преносимост на данните
При наличие на законови предпоставки Вие имате право да изисквате от нас, да предадем на Вас или на посочен от Вас администратор събраните лични данни за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
• Право на възражение срещу директен маркетинг
Вие имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни за рекламни цели („възражение срещу реклама“).
• Право на възражение срещу обработката на данни при правно основание „легитимен интерес“
Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от нас, доколкото тя се основава на правното основание „легитимен интерес“. Тогава ще преустановим обработката на данни, освен в случай, че можем да докажем - съгласно законовите изисквания – неоспорими основателни причини за продължаване на обработката, които имат преимущество пред Вашите права.
• Право на отмяна на съгласието
В случай, че сте ни дали съгласие за събиране и обработка на Вашите данни, можете по всяко време да го оттеглите с действие за в бъдеще. Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обрабоването на данните Ви въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
• Право на жалба до надзорен орган
Вие можете да подадете жалба до надзорния орган, ако сте на мнение, че обработката на Вашите данни е в нарушение с действащото право. Вие имате възможността, за целта да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни по местоживеене или във Вашата страна или към компетентния за нас орган: Комисия за защита на личните данни – КЗЛД, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 www.cpdp.bg.

Лице за контакт
При въпроси във връзка със събирането, обработката и използването на личните Ви данни, за информация, корекции, блокиране или изтриване на данни, както и отмяна на дадено съгласие можете да се обръщате директно към нас. Нашите данни за контакт ще намерите в нашата Правна информация.

Данни за контакт на длъжностното лице по личните данни:
Test
odsidsih
1000 sidsds

marina.dimitrova@stihl.bg телефон: 98989

Последна актуализация на декларацията за защита на личните данни: май 2018

Използване на бисквитки

За да направим посещението на нашите уеб страници атрактивно и да дадем възможност за използване на определени функции (напр. поръчки), на различни страници ние използваме така наречените бисквитки.

При посещение на нашия уебсайт посредством информационен банер ще бъдете информирани за използване на бисквитки на тези страници, както и още веднъж ще Ви бъде обърнато внимание на нашата декларация за защита на данни.

Правни основания за обработката на данни при използване на бисквитки са Вашето съгласие и/или легитимният ни интерес за техническото ефективно функциониране и подобряване на предлаганите от нас услуги.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са миниатюрни текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, когато посещавате определени уеб страници. Ние използваме бисквитки, за да следим, какво сте поставили във Вашата кошница, да изпращаме форми за контакт и да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт.

За да можете да правите поръчки на нашия уебсайт, е необходимо да сте активирали бисквитки. Ако не желаете да разрешите бисквитките, пак ще можете да разглеждате уебсайта, но няма да можете да изпращате форми за контакт или да правите поръчки. Моля имайте предвид, че бисквитките не могат да навредят на компютъра Ви. В нашите бисквитки ние не съхраняваме лична идентифицираща информация като например данни за кредитни карти. Ние Ви предоставяме тази информация, за да спазим действащото в момента законодателство и за да гарантираме, че уважаваме и защитаваме Вашата лична сфера, когато посещавате нашия уебсайт. Ако искате да научите повече обща информация за бисквитките и как да ги управлявате, посетете aboutcookies.org.

Управление на бисквитките

Повечето браузъри са така настроени, че разрешават бисквитки автоматично. Ако във Вашия браузър са запаметени стандартните настройки за бисквитки, всички процеси ще протичат незабелязано за Вас на заден план. Въпреки това Вие можете да промените тези настройки. Обикновено можете така да настроите Вашия браузър, че да бъдете информирани за използването на бисквитки, и по отделно да решавате дали да ги разрешите, както и да изключите тяхното разрешаване за определени случаи или генерално.

Някои уеб страници – както и нашата – не могат обаче да бъдат използвани правилно без бисквитки, тъй като тези файлове са нужни за процеси, като например поръчки. За да можете да закупите продукти, е необходимо да сте разрешили бисквитките. Ако не желаете да разрешите бисквитките, пак ще можете да разглеждате уебсайта, но няма да можете да изпращате форми за контакт или да закупувате продукти. За да управлявате Вашите бисквитки, използвайте дадените по-долу насоки за четирите най-популярни интернет браузъра:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/bg-BG/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg-BG

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/bg-BG/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=bg-BG

За всички други браузъри, моля, обърнете се към вашата документация или потърсете онлайн файлове с помощна информация.

Основни бисквитки, които използваме на нашия уебсайт:

В списъка по-долу ще намерите основните бисквитки, които използваме, и информация за тяхната употреба:

Бисквитка (Име на бисквитката): Предназначение на бисквитката

Име на бисквитката Предназначение на бисквитката
CookieNoticeDisplayed Ние използваме тази бисквитка, за да не се показва банера с уведомление за бисквитки след като сте приели или прегледали нашата политика за бисквитките.
Cart Използва се за идентифициране на текущата пазарска количка като Ваша.
CartTotalCookie Използва се за идентифициране на текущата бройка продукти във Вашата пазарска количка.
__RequestVerificationToken Тази бисквитка за сигурност се използва за валидиране на текущите запитвания и за защита срещу подправяне на запитвания между сайтове.
lco Използваме тази бисквитка за идентифициране на последния успешен чекаут (преминаване към плащане) по време на процеса на финализиране на поръчка с цел водене на отчетност.

Бисквитки на трети страни

В рамките на услугите за уеб анализ и така наречените плъгини (напр. за да се споделят съдържания в рамките на услугите на социалните медии) също се използват бисквитки. Детайлна информация относно това ще намерите по-долу в рамките на използваните от нас услуги в рамките на нашия уебсайт.

Списък с бисквитките на трети страни, които използваме, и информация, за какво ги използваме:

Име на партньора За какво се използват техните бисквитки
Google Google Analytics използва бисквитките, за да следи поведението на потребителите и за други аналитични цели. Линк(ове) към данни за използване: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/